Selecteer een pagina

Privacyreglement Marjolein Dikkerboom Advocatuur

Marjolein Dikkerboom Advocatuur, verder te noemen MD Advocatuur (gevestigd in Utrecht en KvK-nummer 65822994) vindt privacy erg belangrijk. In dit privacyreglement wordt uitgelegd welke persoonsgegevens er via de website en diensten worden verwerkt. Ook wordt uitgelegd voor welke doeleinden persoonsgegevens worden gebruikt, hoe ze beveiligt en opgeslagen worden.   

Cookies: Er wordt gebruik gemaakt van functionele en analytische cookies voor een goede werking van de website. Zo kunnen je voorkeursinstellingen worden gebruikt voor de analyse en verbetering van onze website. Er wordt met deze functionele cookies geen profiel opgesteld van de websitebezoeker. Voor de analytische cookies geldt dat de gegevens geanonimiseerd zijn. Ook wordt er gebruik gemaakt van tracking cookies. Dit gebeurd wel om een profiel van de websitebezoeker op te bouwen. Op basis van dat profiel kan de website geoptimaliseerd worden of kunnen er op jou afgestemde advertenties worden getoond, daarom kan je het gebruik van tracking cookies weigeren. Deze cookies zijn ook niet noodzakelijk voor een goede werking van de website.   

Welke persoonsgegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden worden ze gebruikt?   

Gegevens van (potentiële) cliënten:  

(Persoons)gegevens   Doeleinde(n)  

Contact- en identificatiegegevens bestaande cliënt: 

Voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum 

Deze gegevens worden gebruikt om: 

Cliënt op de juiste wijze te benaderen in de correspondentie;  

Contact op te nemen en te houden met client; 

Evt. nieuwsbrieven te versturen; 

Evt. nakomen van wettelijke verplichtingen zoals de identificatieplicht op grond van de Wwft. 

Bankgegevens van cliënt: 

Rekeningnummer, IBAN en BIC. 

Deze gegevens worden gebruikt om: 

Om de overeenkomst met cliënt financieel en administratief af te kunnen wikkelen; 

Gegevens in documentatie cliënt: 

Persoonsgegeven die worden verstrekt in dossiers/ documentatie, zoals namen, aandeelhoudersrelatie, belastinggegevens, aantekeningen, etc. 

 

Deze gegevens worden gebruikt om: 

(juridische) diensten voor te bereiden en  te leveren aan cliënt.   

 

Gegevens m.b.t. eerdere verrichte diensten voor cliënt: 

Historie van verleende diensten. 

Deze gegevens worden gebruikt om: 

(juridische) diensten voor te bereiden en te leveren aan cliënt en voor inventarisatiedoeleinden.    

 

Contactgegevens potentiële cliënten via contactformulier op de website of op een andere manier verstrekt door:   

Voor- en achternaam, e-mailadres en eventuele persoonsgegevens.  

 

Deze gegevens worden gebruikt om: 

Contact op te nemen of te houden; 

Evt. nieuwsbrieven te versturen. 

 

Gegevens van sollicitanten (waaronder (student)stagiaires): 

(Persoons)gegevens  Doeleinde(n) 

Contactgegevens sollicitant: 

Voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer 

Deze gegevens worden gebruikt om: 

Contact op te nemen en te houden met de sollicitant.   

Sollicitatiegegevens sollicitant en sollicitatieprocedure:  

Gegevens in de brief en het cv van de sollicitant en gegevens die blijken uit eventueel online onderzoek.   

Deze gegevens worden gebruikt om:  

Om in te schatten of de sollicitant een geschikte kandidaat is om bij MD Advocatuur te werken/stage te lopen. 

 

 

De persoonsgegevens worden bewaard op grond van verschillen grondslagen:  

 • Uitvoering van de overeenkomst; alle (persoons)gegevens die hiervoor nodig zijn, bijvoorbeeld contactgegevens, factuurgegevens, bankgegevens en alle gegevens die onze cliënt ons heeft gegeven.  
 • Wettelijke verplichting; bepaalde gegevens moeten worden bewaard, bijvoorbeeld factuurgegevens. 
 • Gerechtvaardigd belang; bijvoorbeeld voor het versturen van nieuwsbrieven of ten behoeve van sollicitatieprocedures. 
 • Toestemming: voor het versturen van nieuwsbrieven aan iemand die geen cliënt is, is toestemming vereist, welke op ieder moment kan worden ingetrokken.   

De persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig voor de genoemde doeleinden: 

 • Ide (financiële) administratie voor de Belastingdienst – 7 jaar tenzij er een wettelijk plicht rust om deze gegevens langer te bewaren;  
 • Van sollicitanten – tot 4 weken na einde van de sollicitatieprocedure. Tenzij de sollicitant ons toestemming geeft de gegevens langer te bewaren;  
 • Van cliënten – tot maximaal 20 jaar nadat de samenwerking is geëindigd, tenzij er een wettelijk plicht rust om deze gegevens langer te bewaren;  
 • 0verig – alleen zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden daarna worden ze verwijderd.   

Met wie worden de persoonsgegevens gedeeld?  

Voor de uitvoering van de diensten kan worden samengewerkt met derden. Deze derden verrichten diverse diensten op het gebied van CRM, e-mailbeheer, gegevensopslag, communicatie, boekhouding, facturatie en nieuwsbrieven. Deze derden hebben alleen toegang tot en verwerken persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor hun dienstverlening. Omdat deze derden (sub)verwerkers zijn in de zin van de relevante wetgeving is er een verwerkersovereenkomst met deze derden gesloten. Verder kan MD Advocatuur verplicht zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan de FIU-Nederland. Een dergelijke melding wordt niet gemeld aan cliënt.   

Dit privacyreglement kan worden geupdatet en gewijzigd 

Een bijgewerkt privacyreglement wordt op de website geplaatst.   

Rechten betrokkenen  

Omdat MD Advocatuur jouw persoonsgegevens verzamelt, heb je bepaalde rechten. Je kunt:  

 • Verzoeken om een opgave van jouw persoonsgegevens die verwerkt zijn 
 • Verzoeken om jouw persoonsgegevens te corrigeren of te updaten;  
 • Verzoeken om jouw persoonsgegevens uit het gegevensbestand te verwijderen;  
 • Op ieder moment jouw toestemming voor het verwerken van jouw persoonsgegevens intrekken;  
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens; 
 • Een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je denkt jouw gegevens onrechtmatig zijn verwerkt.  

Als je bovenstaande rechten wilt uitoefenen of als je vragen of opmerkingen hebt, kun je een e-mail sturen naar md@mdadvocatuur.nl. Wil je een brief sturen dan kan je deze sturen naar MD Advocatuur, Hooghiemstraplein 167, 3514 AZ in UtrechtJe kunt natuurlijk ook telefonisch contact opnemen met Marjolein Dikkerboom 0652562381. MD Advocatuur doet haar best om binnen 5 werkdagen op een verzoek te reageren.